• Dispositivos de asistencia ventricular (DAV) en pacientes pediátricos con indicación de terapia de destino permanente.
 • Protocolo do estudo de monitoraxe: Dispositivos de asistencia ventricular esquerda (DAVI) en terapia de destino.
 • Nutrición enteral domiciliaria oral en pacientes oncolóxicos que requiren modificación da dieta oral por mucositis aínda que non exista desnutrición.
 • Nutrición enteral domiciliaria en pacientes maiores con desnutrición proteico-enerxética severa despois de fractura de cadeira. Revisión sistemática.
 • Nutrición enteral domiciliaria oral no paciente con cancro en tratamento activo e con desnutrición grave que non reverte mediante a inxesta única de alimentos de consumo ordinario.
 • Modelos organizativos para a provisión de coidados paliativos.
 • Actualización da efectividade clínica do cribado neonatal de erros conxénitos do metabolismo: enfermidade dos ouriños con cheiro a xarabe de arce, acidemia isovalérica e homocistinuria.
 • Protocolo de uso adecuado de probas e resultados da 25-hidroxi-vitamina D.

 • Guía de Práctica Clínica sobre atención paliativa ao adulto en situación de últimos días.

 • Liña de desenvolvementos metodolóxicos: Desenvolvemento da aplicación PriTec.

 • Liña de desenvolvementos metodolóxicos: Plan de detección de tecnoloxías emerxentes.

 • Resultados comparados das distintas estratexias de cribado para o T21, T13 e T18: Adaptación do informe de EUnetHTA.