Título

Braquiterapia de alta tasa en el tratamiento de tumores de lengua móvil.

Texto destacado

Este informe realizouse a petición da Comisión Asesora para a Incorporación de Técnicas, Tecnoloxías e Procedementos como solicitude de autorización para a incorporación do procedemento na Carteira de Servizos do Sistema Sanitario Público de Galicia.

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes de avaliación, Oncoloxía, Otorrinolaringoloxía, Radiodiagnóstico, Radiofísica Hospitalaria

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Oncoloxía, Otorrinolaringoloxía, Radiodiagnóstico, Radiofísica Hospitalaria