Título

Cribado neonatal de la hiperplasia suprarrenal congénita. Revisión sistemática.

Texto destacado

Este documento realizóuse o amparo do convenio de colaboración suscrito polo Instituto de Salud Carlos III, organismo autónomo do Ministerio de Economía e Competitividade, e a Conselleria de Sanidade da Xunta de Galicia, no marco do desenrrolo de actividades da Red Española de Axencias de Avaluacion de Tecnoloxias e Prestaciones do SNS, financiadas polo Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade.

Etiqueta

Tamizaxe Neonatal, Hiperplasia suprarrenal conxénit

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes de avaliación, Medicina Interna, Medicina Preventiva e Saúde Pública

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Medicina Preventiva e Saúde Pública