Título

Efectividad y seguridad de la electroporación irreversible en el tratamiento de los cánceres de páncreas y de hígado. Revisión sistemática.

Texto destacado

Este informe realizouse a petición da Comisión Asesora para a Incorporación de Técnicas, Tecnoloxías e Procedementos como solicitude de autorización para a incorporación do procedemento na Carteira de Servizos do Sistema Sanitario Público de Galicia.

Etiqueta

Electroporación, Neoplasias Hepáticas, Neoplasias Pancreática

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes de avaliación

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Oncoloxía