Título

Revisión de las indicaciones de la radioterapia estereotáxica corporal (SBRT) en pacientes con tumores primarios y oligometástasis.

Texto destacado

  Este documento realizouse ao amparo do convenio de colaboración subscrito polo Instituto de Saúde Carlos III, organismo autónomo do Ministerio de Economía e Competitividade, e a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, no marco do desenvolvemento de actividades da Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías e Prestacións do SNS, financiadas polo Ministerio de Sanidade, Servizos Socia lles e Igualdade.

Etiqueta

Radiociruxía, Neoplasias primarias descoñecida

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes de avaliación, Oncoloxía, Radiodiagnóstico

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Oncoloxía, Radiodiagnóstico