Título

Canaloplastia en el glaucoma de ángulo abierto.

Texto destacado

Este informe realizouse a petición da Comisión Asesora para a Incorporación de Técnicas, Tecnoloxías e Procedementos como solicitude de autorización para a incorporación do procedemento na Carteira de Servizos do Sistema Sanitario Público de Galicia.

Etiqueta

Glaucoma de Ángulo Aberto, Procedementos Cirúrxicos Operativo

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes de avaliación, Oftalmoloxía, Oncoloxía

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Oftalmoloxía, Oncoloxía