Título

Guía de Práctica Clínica de prevención y tratamiento de la conducta suicida.

Texto destacado

Esta GPC é unha axuda á toma de decisións na atención sanitaria. Non é de obrigado cumprimento nin substitúe o xuízo clínico do persoal sanitario. Esta guía foi financiada mediante o convenio subscrito polo "Instituto de Salud Carlos III", organismo autónomo do "Ministerio de Ciencia e Innovación", e a Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia (avalia-t), no marco de colaboración previsto no "Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud" do "Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad". 2012. No ano 2020 realizóuse unha revisión da guía. O obxectivo deste traballo é determinar se continúan vixentes as recomendacións da Guía de Práctica Clínica de Prevención e Tratamento da Conduta Suicida publicada no ano 2012, e decidir se é necesaria a actualización dalgunha das súas partes. Ademais das recomendacións, tamén se revisan a vixencia doutros contidos clínicos relevantes como algoritmos diagnóstico-terapéuticos, información para pacientes, indicadores de calidade e recomendacións de investigación futura. Os resultados do informe están reflectidos nesta páxina no documento anexo "Revisión Guía - 2020 texto completo"

Etiqueta

Conduta Suicida, Guías de Práctica Clínic

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Guías de práctica clínica, Psicoloxía clínica, Psiquiatría

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Psicoloxía clínica, Psiquiatría