Título

Guía de Práctica Clínica de prevención y tratamiento de la conducta suicida.

Texto destacado

  Esta GPC é unha axuda á toma de decisións na atención sanitaria. Non é de obrigado cumprimento nin substitúe oxuízo clínico do persoal sanitario.   Esta GPC foi financiada mediante o convenio subscrito polo "Instituto de Salud Carlos III", organismo autónomo do "Ministerio de Ciencia e Innovación", e a Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia (avalia-t), no marco de colaboración previsto no "Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud" do "Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad". 2012

Etiqueta

Conduta Suicida, Guías de Práctica Clínic

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Guías de práctica clínica, Psicoloxía clínica, Psiquiatría

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Psicoloxía clínica, Psiquiatría