Título

Guía de Práctica Clínica sobre la atención al parto normal

Texto destacado

  Esta guía de práctica clínica é unha axuda á toma de decisións na atención sanitaria. Non é de obrigado cumprimento nin substitúe ao xuízo clínico do persoal sanitario.   Esta GPC foi financiada mediante o convenio subscrito polo Instituto de Saúde Carlos III, organismo autónomo do Ministerio de Ciencia e Innovación e a Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias do País Vasco - Osteba, no marco de colaboración previsto no Plan de Calidade para o Sistema Nacional de Saúde do Ministerio de Sanidade e Política Social.

Etiqueta

Guías de Práctica Clínica, Parto y puerperi

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Guías de práctica clínica, Obstetricia e Xinecoloxía

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Obstetricia e Xinecoloxía