Título

Consellería de Sanidade.

Texto destacado

  Proxetos en desenvolvemento a petición da Comisión Asesora (CA) para a Incorporación de Técnicas, Tecnoloxías ou Procedementos á carteira de servizos do sistema sanitario público de Galicia; da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria (DA), e doutros peticionarios (outros).

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Proxectos en curso

Grupos de información

-

Producción científica

-