Título

Cribado neonatal da anemia falciforme.

Texto destacado

  Este documento realizouse ao amparo do convenio de colaboración suscrito po lo Instituto de Salud Carlos III, organismo autónomo do Ministerio de Economía e Competitividade e a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, no marco de desenrrolo de actividades da Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del SNS, financiadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Etiqueta

Tamizaxe Neonatal, Anemia de Células Falciforme

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes de avaliación, Medicina Interna, Medicina Preventiva e Saúde Pública

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Medicina Preventiva e Saúde Pública