Título

Efectividad clínica del cribado neonatal de errores congénitos del metabolismo mediante espectrometría de masas en tándem. Parte I.

Texto destacado

Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, homocistinuria. Acidemia glutárica tipo I, acidemia isovalérica. Deficiencia de 3-hidroxi-acil-CoA deshidrogenasa decadena larga. Este documento realizouse ao amparo do convenio de colaboración suscrito po lo Instituto de Salud Carlos III, organismo autónomo do Ministerio de Economía e Competitividade e a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, no marco de desenrrolo de actividades da Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del SNS, financiadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Etiqueta

Tamizaxe Neonatal, Metabolopatía

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes de avaliación, Medicina Interna, Medicina Preventiva e Saúde Pública

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Medicina Preventiva e Saúde Pública