Título

Métodos automatizados de lectura de citología cervical uterina.

Texto destacado

   Este documento realizouse ao amparo do convenio de colaboración suscrito po lo Instituto de Salud Carlos III, organismo autónomo do Ministerio de Economía e Competitividade e a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, no marco de desenrrolo de actividades da Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del SNS, financiadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdade.

Etiqueta

Cancro de Útero, Tamizax

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes de avaliación, Obstetricia e Xinecoloxía, Oncoloxía

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Obstetricia e Xinecoloxía, Oncoloxía