Título

Queratoplastia endotelial automatizada con pelado de membrana de Descemet en el fracaso endotelial corneal.

Texto destacado

Este documento realizouse ao amparo do convenio de colaboración suscrito po lo Instituto de Salud Carlos III, organismo autónomo do Ministerio de Economía e Competitividade e a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, no marco de desenrrolo de actividades da Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del SNS, financiadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdade.

Etiqueta

Queratoplastia endotelial de membrana de descemet, Distrofia Endotelial de Fuch

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes de avaliación, Oftalmoloxía

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Oftalmoloxía