Título

Hernia inguino crural. Guía de práctica clínica.

Texto destacado

Esta GPC é un conxunto de recomendacións realizadas coa intención de servir de axuda á hora de tomar decisións, non sendo de obrigado cumprimento nin pretendendo substituír o xuízo clínico dos profesionais sanitarios.

Etiqueta

Hernia inguino crural, ciruxía maior ambulatori

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Guías de práctica clínica, Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo, Medicina Interna

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo