Título

Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT) impacto económico e organizativo da implantación da técnica no sistema de saúde.

Texto destacado

-

Etiqueta

Radioterapia de Intensidad Modulad

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes internos, Radiodiagnóstico, Radiofísica Hospitalaria

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Radiodiagnóstico, Radiofísica Hospitalaria