Título

Sistema de infusión de anestésico local.

Texto destacado

​ Este informe realizouse a petición da Comisión Asesora para a Incorporación de Técnicas, Tecnoloxías e Procedementos como solicitude de autorización para a incorporación do procedemento na Carteira de Servizos do Sistema Sanitario Público de Galicia.

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes de avaliación, Anestesioloxía e Reanimación

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Anestesioloxía e Reanimación