Título

Tecnologías sanitarias nuevas y emergentes 2013. Lista priorizada.

Texto destacado

  Este documento realizouse ao abeiro do convenio de colaboración subscrito polo Instituto de Saúde Carlos III, organismo autónomo do Ministerio de Economía e Competitividade, e a Fundación Profesor Novoa Santos, no marco do desenvolvemento de actividades da Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias e Prestacións do SNS, financiadas polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.

Etiqueta

Tecnoloxías Sanitaria

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Investigación avaliativa, Multidisciplinar

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades