Título

Eficacia y efectividad del inicio precoz del tratamiento renal sustitutivo en la insuficiencia renal crónica avanzada.

Texto destacado

  O presente informe é propiedade da Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia. Este documento pode ser reproducido parcial ou totalmente para uso non comercial, sempre que se cite explicitamente a súa procedencia.

Etiqueta

Ril, Tratament

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Investigación avaliativa, Nefroloxía

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Nefroloxía