Título

Diseminación de los productos de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Nuevas líneas de trabajo.

Texto destacado

  Este documento realizouse no marco de colaboración previsto no Plan de Calidade para o Sistema Nacional de Saúde, elaborado polo Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade, ao abeiro do convenio de colaboración subscrito polo Instituto de Saúde Carlos III, organismo autónomo do Ministerio de Ciencia e Innovación, e Fundación Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.

Etiqueta

Diseminación de Tecnoloxías Sanitaria

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Documentos metodolóxicos, Multidisciplinar

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Metodología