Título

Guía de uso de ClinicalTrials.gov. Guías de Recursos de Información nº 3.

Texto destacado

  Este documento é unha obra derivada do proxecto Recursos de información: Guías de uso, realizado no marco de colaboración previsto no Plan de Calidade para o SistemaNacional de Saúde, elaborado polo Ministerio de Sanidade e Política Social, ao amparo do convenio de colaboración subscrito polo Instituto de Saúde Carlos III, organismo autónomo do Ministerio de Ciencia e Innovación, e a Fundación Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Documentos metodolóxicos, Multidisciplinar

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades