Título

Maceira-Rozas MC, Atienza Merino G. Cribado de aneurisma de aorta abdominal en población de riesgo: revisión sistemática. Angiología 2008; 60 (3): 165-176

Texto destacado

-

Etiqueta

Cribado, Aneurisma de Aorta Abdomina

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Artigos científicos, Anxioloxía e Cirurxía Vascular, Cardioloxía

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Anxioloxía e Cirurxía Vascular, Cardioloxía