Título

Paz-Valiñas L. García Vega, F.J. Implantes cocleares. Efectividade terapéutica e valoración de custos. Revista Galega de Actualidade Sanitaria 2004;3(1):53.

Texto destacado

-

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Artigos científicos, Otorrinolaringoloxía

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Otorrinolaringoloxía