Título

Varela Lema L. Transplante das células dos illotes pancreáticos no tratamento da diabete tipo I non urémica con hipoglicemia severa. Revista Galega de Actualidade Sanitaria 2003;2(4):323.

Texto destacado

-

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Artigos científicos, Endocrinoloxía e Nutrición

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Endocrinoloxía e Nutrición