Título

Uso Tutelado del implante autólogo de condrocitos: cinco años de seguimiento.

Texto destacado

  IA2007/02

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Investigación avaliativa, Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía