Título

Efectividad clínica del cribado neonatal de errores congénitos del metabolismo mediante espectrometría de masas en tandem. Parte IV.

Texto destacado

  Aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica (HMG) Deficiencia de β-cetotiolasa (BKT)   Este informe realizouse a petición da Comisión Asesora para a Incorporación de Técnicas, Tecnoloxías e Procedementos como solicitude de autorización para a incorporación do procedemento na Carteira de Servizos do Sistema Sanitario Público de Galicia.

Etiqueta

Cribado Neonatal, Erros Conxénitos do Metabolism

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes de avaliación, Medicina Preventiva e Saúde Pública

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Medicina Preventiva e Saúde Pública