Título

Avalia-t participou na "II Jornada de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias".

Texto destacado

 Andalucía organizou a II Xornada da Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias.

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

-

Grupos de información

Difusión

Producción científica

-