Título

Costela de Titanio Protésica Expandible en Sentido Vertical (VEPTR) no tratamento do Síndrome de Insuficiencia Torácica.

Texto destacado

-

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes internos, Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía