Título

Evaluación de guías de práctica clínica sobre trastorno bipolar mediante o instrumento AGREE .

Texto destacado

-

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes internos, Psicoloxía clínica, Psiquiatría

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Psicoloxía clínica, Psiquiatría