Título

Eficacia e seguridade da diálese extracorpórea con albúmina mediante o sistema MARS® (Molecular adsorbent recirculating system) no tratamento da insuficiencia hepática.

Texto destacado

-

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes internos, Nefroloxía

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Nefroloxía