Título

Avalia-t seleccionada para participar na Join Action 3 para a cooperación en avaliación de tecnoloxías sanitarias.

Texto destacado

  Avalia-t foi seleccionada polo Ministerio de Sanidade e Servizos Sociais e Igualdade para participar na Join Action 3 para a cooperación en avaliación de tecnoloxías sanitarias, dentro do Programa de Acción na área de Saúde.

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

-

Grupos de información

Quen somos

Producción científica

-