Título

Estents capturadores de células progenitoras de endotelio en el tratamiento de estenosis coronaria.

Texto destacado

CT2015/01

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes de avaliación, Cardioloxía

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Cardioloxía