Título

Guía para la elaboración y adaptación de informes rápidos de evaluación de tecnologías sanitarias

Texto destacado

  Liña de desenvolvementos metodolóxicos da Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias e Prestacións do SNS.

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Documentos metodolóxicos

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Metodología