Título

Efectividad y Seguridad de la electroporación irreversible en los cánceres de páncreas e hígado. Revisión sistemática. Actualización

Texto destacado

  Este informe realizouse a petición da Comisión Asesora para a Incorporación de Técnicas, Tecnoloxías e Procedementos como solicitude de autorización para a incorporación do procedemento na Carteira de Servizos do Sistema Sanitario Público de Galicia.

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes de avaliación, Medicina Interna, Oncoloxía

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Oncoloxía