Título

Efectividad y seguridad de la LDL-aféresis en xantomatosis cerebrotendinosa

Texto destacado

  Este informe realizouse a petición da Comisión Asesora para a Incorporación de Técnicas, Tecnoloxías e Procedementos como solicitude de autorización para a incorporación do procedemento na Carteira de Servizos do Sistema Sanitario Público de Galicia.  

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes de avaliación

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Medicina Preventiva e Saúde Pública