Título

Efectividad clínica del cribado neonatal de errores congénitos del metabolismo mediante espectrometría de masas en tándem. Parte III.

Texto destacado

     • Deficiencia primaria de carnitina (CUD)  • Deficiencia de Acil-CoA deshidrogenasa de  cadena corta (SCADD)  • Deficiencia de Acil-CoA deshidrogenasa de cadena muy larga (VLCADD)   Este informe realizouse a petición da Comisión Asesora para a Incorporación de Técnicas, Tecnoloxías e Procedementos como solicitude de autorización para a incorporación do procedemento na Carteira de Servizos do Sistema Sanitario Público de Galicia.

Etiqueta

Tamizaxe Neonatal, Errores Concénitos do Metabolism

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes de avaliación, Medicina Interna, Medicina Preventiva e Saúde Pública, Pediatría

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Medicina Preventiva e Saúde Pública