Título

Entrecruzamiento del colágeno corneal asistido con iontoforesis: CXL-I (Iontophoresis assisted corneal cross-linking)

Texto destacado

 Este informe realizouse a petición da Comisión Asesora para a Incorporación de Técnicas, Tecnoloxías e Procedementos como solicitude de autorización para a incorporación do procedemento na Carteira de Servizos do Sistema Sanitario Público de Galicia.

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes de avaliación, Oftalmoloxía

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Oftalmoloxía