Título

Mastectomía reductora de riesgo de cáncer de mama en mujeres portadoras de mutación en BRCA1/BRCA2 frente a otras opciones preventivas

Texto destacado

 Este documento realizouse ao amparo do convenio de colaboración suscrito polo Instituto de Salud Carlos III, organismo autónomo do Ministerio de Economía e Competitividade e a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, no marco de desenvolvemento de actividades da Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del SNS, financiadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2017.

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes de avaliación, Oncoloxía

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Oncoloxía