Título

Efectividad y seguridad de la biopsia-exéresis de tumores mamarios por radiofrecuencia: BLES® System

Texto destacado

Este informe realizouse a petición da Comisión Asesora para a Incorporación de Técnicas, Tecnoloxías e Procedementos como solicitude de autorización para a incorporación do procedemento na Carteira de Servizos do Sistema Sanitario Público de Galicia. 2017

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes de avaliación, Oncoloxía

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Oncoloxía