Título

Avalia-t participa en diferentes proxectos metodolóxicos publicados en 2017

Texto destacado

No desenvolvemento das funcións da Rede de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias e Prestacións (RedETS) do Sistema Nacional de Saúde (SNS), anualmente, no seu plan de traballo inclúe unha liña relacionada con desenvolvementos metodolóxicos, que ten como finalidade actualizar, normalizar e harmonizar os procedementos e métodos de traballo.

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

-

Grupos de información

Difusión

Producción científica

-