Título

Efectividad clínica del cribado neonatal para la detección precoz de la inmunodeficiencia combinada grave

Texto destacado

Este documento foi realizado pola Unidade de Asesoramento Científico-técnico, Avalia-t, unidade dependente da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS), no marco do financiamento do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social para o desenvolvemento das actividades do Plan anual de traballo da Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias e Prestacións do SNS, aprobado no Pleno do Consello Interterritorial do 8 de novembro de 2017 (conforme ao Acordo do Consello de Ministros do 1 de decembro de 2017).​​​ 2018.

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes de avaliación, Medicina Preventiva e Saúde Pública, Pediatría

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Pediatría