Título

Efectividad y seguridad de la braquiterapia de alta tasa en queloides: revisión sistemática

Texto destacado

  Este informe realizouse a petición da Comisión Asesora para a incorporación de técnicas, tecnoloxías e procedementos como solicitude de autorización para a incorporación do procedemento na Carteira de Servizos do Sistema Sanitario Público de Galicia 2018

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes de avaliación, Radioterapia

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Radioterapia