Título

Utilidad diagnóstica y clínica del PET cerebral de amiloide en deterioro cognitivo leve, enfermedad de alzheimer y otras demencias.

Texto destacado

  Este informe realizouse a petición da Comisión Asesora para a Incorporación de Técnicas, Tecnoloxías e Procedementos como solicitude de autorización para a incorporación do procedemento na Carteira de Servizos do Sistema Sanitario Público de Galicia. 2018.

Etiqueta

-

Outras áreas

-

Ferramentas

-

Tipos de produtos

Informes de avaliación

Grupos de información

-

Producción científica

Especialidades, Neuroloxía