Persoal de avalia-t:

 

Xefatura de Servizo

María José Faraldo Vallés

 

Técnicos

Paula Cantero Muñóz

María del Carmen Maceira Rozas

Yolanda Triñanes Pego

Lucinda Paz Valiñas

Janet Puñal Riobóo

Leonor Varela Lema

 

Documentalistas

Beatriz Casal Acción

Teresa Mejuto Martí

 

Secretaría

Noa Raña Villar

Cristina Rey Varela - Secretaría 

 

 

Ademáis do equipo de traballo, avalia-t conta cun importante e crecente número de profesionais que colaboran con avalia-t participando en diferentes grupos de traballo como expertos, investigadores asociados, revisores externos ou integrando a "Red de Detección de Tecnologías Sanitarias Nuevas y Emergentes".

 

Teléfono: (00 34) 881 548610

Correo-e: avalia-t@sergas.es

Correo postal:

Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, ACIS
Unidade de Asesoramento Científico-técnico, avalia-t
Edificio Administrativo San Lázaro · 15781 Santiago de Compostela - A Coruña