a radioterapia é unha parte esencial do tratamento combinado do cancro, cun interese crecente nas últimas décadas polas técnicas que irradian só a porción
da mama de maior risco de desenvolver recidivas locais.

A súa filosofía é alcanzar maiores e máis eficaces doses de radiación sen aumentar a incidencia de efectos adversos, xa que as estruturas sensibles desprázanse ou protexen no momento de administrar a radiación.


Entre estas técnicas encóntrase a RIO
, que trata de mellorar o control local da enfermidade mediante a administración dunha única dose de radiación ionizante directamente sobre o tumor na cavidade cirúrxica permitindo aumentar a dose e
diminuír a toxicidade por menor irradiación dos tecidos sans.