• Utilidade diagnóstica e clínica do PET/TC cerebral de amiloide en deterioro cognitivo leve, enfermidade de Alzheimer ou outras demencias (CA)
  • Biomonitorización de metabólitos do Hexaclorociclohexano (HCH) como marcadores de exposición e a súa utilidade no seguimento en persoas expostas (Outros)
  • Termoablación por radiofrecuencia en varices
  • Ablación por láser o radiofrecuencia no tratamento do cancro recurrente de tiroides
  • Epiduroscopia no tratamento da cirugía fallida de espalda


​