Dentro do marco do Plan de Calidade para o Sistema Nacional de Saúde, avalia-t publica o informe Diseminación dos produtos de ETS. Novas liñas de traballo.

Este traballo continúa a liña iniciada en 2008 por avalia-t para analizar as estratexias de diseminación das Axencias de avaliación de tecnoloxías sanitarias. Grazas ao traballo conxunto do grupo de responsables de documentación e diseminación das axencias españolas elabóranse recomendacións e estratexias para lograr unha diseminación máis eficiente dos produtos publicados, cabe destacar a necesidade de integrar a diseminación na planificación e estruturas das organizacións.