avalia-t está presente en organizacións tanto a nivel nacional como internacional.

Colabora no desenvolvemento e difusión de proxectos e informes, relacionados coa avaliación de tecnoloxías sanitarias, tanto a nivel de investigación coma a nivel de desenvolvemento da metodoloxía a seguir na elaboración dos distintos tipos de informes que se elaboran.