Este documento foi realizado pola Axencia de Avaliación de
Tecnoloxías Sanitarias de Galicia no marco de colaboración previsto no Plan de Calidade para o Sistema Nacional de Saúde, ao abeiro do convenio de colaboración subscrito polo Instituto de Saúde Carlos III, organismo dependente do Ministerio de Sanidade e Consumo e a Fundación Pública
Escola Galega de Administración Sanitaria.