Este documento realizouse no marco de colaboración previsto no Plan de Calidade para o Sistema Nacional de Saúde, ao abeiro do convenio de colaboración subscrito polo Instituto de Saúde Carlos III, organismo autónomo do Ministerio de Sanidade e Consumo, e Fundación Escola Galega de Administración Sanitario (FEGAS).